ZAJÍMAVOSTI 

Kurkuma není jen koření

"Kurkuma, schválený potravní doplněk, nebo její složka kurkumin, vykazují překvapivě terapeutickou aktivitu v experimentálních studiích při léčbě akutních a chronických nemocí. Významné preventivní a kurativní účinky byly zjištěny u množství nemocí zahrnujících aterosklerózu, rakovinu, diabetes, respirativní, jaterní, pankreatické, intestinální a žaludeční nemoci, neurodegeneraticní a oční nemoci", píše se v článkuzveřejněném v roce 2010 v časopise Praktické lékárenství. O vzrůstajícím zájmu západní medicíny o kurkumu svědčí to, že jen za posledních pět let se na PubMedu (veřejně přístupné databázi lékařských studií) objevilo téměř devět tisíc studií na téma kurkumin a jeho účinky na lidský organismus.
 
Zázračné účinky kurkumy:
 • pomáhá v boji proti rakovině (zejména prostaty, tlustého střeva a některých druhů rakoviny prsu)
 • detoxikuje a čistí játra, snižuje negativní účinky přebytku železa
 • bojuje proti předčasnému stárnutí
 • snižuje deprese
 • redukuje rizika srdečních onemocnění
 • má silný protizánětlivý účinek
 • působí preventivně proti neurodegenerativním onemocněním např. Alzheimerovy choroby
 • zvyšuje antioxidační kapacitu v celém těle
 • regeneruje mozkové buňky a zlepšuje kognitivní funkce mozku
 
 

Coriolus a rakovina prsu

Coriolus versicolor (outkovka pestrá) je houba patřící do čeledi chorošovitých. Je možné ji nalézt i na našem území, plodnice rostou na umírajících či odumřelých stromech nebo pařezech.

U nás však není tato houba tak známá jako v Asii. Zde je významnou součástí léčebných systémů, jako např. tradiční čínské medicíny, ale je také hojně studována v klinických studiích, tj. v praxi. Mnohé pokusy potvrzují, že Coriolus dokáže modulovat aktivitu imunitního systému, regulovat hladinu cholesterolu, bojovat s infekcemi a hlavně pak s rakovinnými buňkami.

Této problematice se věnuje i tato studie. Byla vybrána rakovina prsu. Jedná se o nejčastější typ rakoviny u žen. Vyskytuje se u čím dál mladších žen. Naštěstí je díky osvětě záchyt poměrně časný, takže je většina nemocných žen vyléčena. Ani nemusí dojít k úplnému odstranění prsu. Ženy však dále procházejí chemo, radio či hormonální terapií. I přes veškeré pokroky jsou zde stále ženy, které nemoci podlehnou a i léčba samotná nemusí být vždy dobře snášená a má negativní dopad na organismus a život ženy.

V této studii vědci testovali vliv Coriolu na buňky rakoviny prsu, tj. na buněčnou kulturu, ale také byl test prováděn na myších s rakovinou.

Při pokusech na buněčných kulturách se ukázalo, že extrakt z Coriolu nesnižuje proliferaci, množení rakovinných buněk, ale na druhou stranu omezuje jejich migraci a invazivitu, což jsou záležitosti nutné k metastazování. Navíc byla snížena aktivita metaloproteázy, která štěpí složky v mezibuněčném prostoru, čímž napomáhá k vycestování rakovinných buněk, neboť se rozvolní prostředí a rakovinná buňka snadněji proklouzne z místa vzniku rakoviny, nejčastěji pak do lymfatického či krevního systému. Pokud je metaloproteáza neaktivní, snižuje se metastazování. Extrakt tedy působil silně protimetastaticky.

Druhá část studie probíhala na zvířatech, která dostávala po dobu 4 týdnů extrakt z Coriolu. Po této době došlo u léčených myší ke zmenšení, redukci hmotnosti nádorů o 36 % a snížilo se i metastazování do plic o cca 71 % v porovnání s nemocnými zvířaty, která extrakt nedostávala. Díky CT vyšetření se také ukázalo, že pokud jsou myši léčené Coriolem, nedochází u nich k poškození kostí vlivem nádoru jako u neléčených myší.

U léčených myší také došlo k posílení imunitního systému, a to složek, které se podílejí na boji s rakovinnými buňkami.

Je tedy patrné, že jsou zde rozdíly mezi tím, jak působí Coriolus na buněčné kultury a jak účinkuje v živém organismu, kde má mnohem větší sílu, neboť do boje s rakovinou zapojuje i imunitní systém. Coriolus působí protirakovinně, protimetastaticky a imunomodulačně v případě rakoviny prsu.

Luo KW, Yue GG, Ko CH, Lee JK et al. In vivo and in vitro anti-tumor and anti-metastasis effects of Coriolus versicolor aqueous extract on mouse mammary 4T1 carcinoma. Phytomedicine. 2014 Jul-Aug;21(8-9):1078-87.

 

 

 

 

Dýňová semínka pro tělo i duši

Stále více lidí užívá na špatnou náladu nejrůznější podpůrné léky či antidepresiva. Z nového průzkumu ovšem vyplývá, že to může být i strava, která má vliv na naši psychiku. Zlepšit špatnou náladu dokážou například dýňová semínka.
Dýňová semínka jsou prospěšná při zvětšení prostaty, artritidě, hypertenzi, nespavosti, úzkosti, kardiovaskulárních problémech i postmenopauzálním syndromu.
Další účinky dýňových semínek:
 • prevence rakoviny
 • detoxikační účinky
 • protizánětlivé účinky
 • snižují vysoký krevní tlak
 • snižují vysoký cholesterol
 • prevence kardiovaskulárních onemocnění
 • doplňují dobrý tuk do organismu
 • odvodňují organismus
 • pročišťují ledviny a močové cesty
 • zlepšují trávení
 • podporují pravidelné vyprazdňování
 • udržují zdravý nervový systém
 • zlepšují náladu
 

Kůže a její detoxikace

Kůže je promítacím plátnem našeho zdraví, proto její detoxikaci nebereme jako nějaký svévolný postup, ale považujeme kožní problémy za signál změn způsobených toxiny v lidském těle. Kůže má celou řadu funkcí nezbytných pro lidský organismus a z toho také pramení její složitost. Mimo to, co vlastně považujeme za kůži, tedy vrstvu zvanou dermis a epidermis, je složena ještě z podkoží tvořeného tukem a nervovými zakončeními. Ty vytvářejí jednu z důležitých funkcí kůže, a to orientaci v zevním prostředí na základě vnímání dotyku, tepla či chladu a jiných podnětů.

Jak bychom měli kůži vnímat?

Kůže by pro nás neměla být jen předmětem k léčení a detoxikaci, ale především signálním orgánem, který dává najevo, že s naším zdravím není něco v pořádku a že nemusí být v pořádku něco s naším stravováním nebo psychikou. Pokud je kůže v pořádku, její imunitní schopnosti jsou fantastické a vydrží neuvěřitelné zacházení. Potom člověk nemusí mít strach ani z plísní, s nimiž se setká na koupališti a v lázních. Může si být jist, že zdravá kůže ho ochrání před průnikem různých toxinů do těla.   

Jaké toxiny kůži ohrožují?

Nejčastějšími toxiny komplikujícími stav kůže bývají imunokomplexy (jako důsledek různých infekcí), které se v kůži nacházejí především u různých typů ekzému. V kůži se však mohou vyskytnout i další organické a anorganické látky, obvykle jako důsledek nějakého většího kožního problému. Kůže je navíc ovlivněna toxiny kolujícími v krvi nebo toxiny a infekcemi v lymfatickém systému. Při detoxikaci proto musíme postupovat vždy komplexně a rozhodně nemůžeme spoléhat na jeden či dva detoxikační preparáty.

Jak důležité jsou pro kůži minerální látky?

Pro kůži a nehty je důležitý především křemík. Jeho nedostatek způsobuje zhoršenou kvalitu vlasů, jejich lámavost, ale také měkké či varhánkovité nehty a ztrácí se pružnost kůže. Při vyšetřování svých klientů se s tímto problémem potkávám velmi často. Kožní vazivo potřebuje i dostatečný přísun vitamínů. Nejčastější poruchou je nedostatek vitamínu B12. Nutno říci, že naše strava obsahuje dostatečné množství vitamínů, ale problém je v nás. Naše trávicí ústrojí je často nevstřebává dobře.

Kterému orgánu je kůže podřízená?

V zásadě lze říci, že kůže je orgánem plicního okruhu (jak je uvedeno ve všech knihách o čínské medicíně). Pouze s tímto tvrzením se však nemůžeme spokojit. Významnou součástí kůže je totiž vazivo, které nepatří do okruhu plic, ale do okruhu jater. Játra také ovlivňují nervová zakončení v podkoží. Tuková vrstva je součástí okruhu sleziny a tam bychom museli hledat souvislosti s celulitidou. Potní žlázy spadají do okruhu plic, zatímco mazové žlázy do okruhu jater. Nehty jsou rovněž součástí okruhu jater. Když to shrneme, vidíme, že kůže jako celek spadá pod vládu energie plic a jater.

Co způsobuje kožní plísně?

Kožní a nehtové plísně mohou pocházet ze zevního prostředí, ještě častěji ale z vnitřního. Při přemnožení ve střevech se dostávají do dalších orgánů, lymfatického systému, podkoží a kůže. Důležité je proto nevytvářet prostředí vhodné pro jejich existenci. Takovým prostředím jsou jednoznačně cukry. Jejich vysoká konzumace či poruchy při zpracování jsou příčinou kolísání hladiny cukru, a tím i stavu hyperglykémie. Při něm se cukr dostává do tkání, kde nemá co dělat, a je pak vhodným stimulem pro růst plísní v kůži.

Jak vypadá detoxikace kůže?

Velice zásadní je určit přesný postup tak, aby se toxiny z kůže skutečně podařilo uvolnit. To nebývá snadné. Kůže je mimo jiné velmi emocionální orgán, který hraje velkou úlohu v mezilidských vztazích. Vůně či pach kůže, její pružnost, vzhled, dotykové vlastnosti a podobně – to všechno se počítá. Pokud nám cokoliv nesedí, pak bývají všechny snahy o dobrý vztah marné. My tuto roli vidíme především v obtížích, které máme při uvolňování různých toxinů z kůže. I ta nejlepší snaha pak může ztroskotat na tom, že jsme zapomněli na tyto emocionální vztahy.

Co detoxikaci kůže komplikuje?

Pokud bychom měli vzít v úvahu problémy, které nás mohou v souvislosti s kůží potkat, zmiňme alespoň sluneční alergii, což je vlastně reakce nervových zakončení v kůži na podráždění slunečními paprsky. Velmi častou příčinou detoxikačního ztížení nervových zakončení bývá také borelie. Jde o velmi atypický mikroorganismus, který dokáže existovat ve všech typech lidských tkání. Pigmentové skvrny, které vznikají při ozáření sluncem, jsou zcela jiná záležitost. Nejde v pravém slova smyslu o kožní onemocnění, ale o kosmetický problém, který má svou podstatu v mozku.

Odpovídal MUDr. Josef Jonáš

Umělé oplodnění?

Dnes se k umělému oplodnění uchyluje stále více párů, kde se nedaří otěhotnět přirozenou cestou. Umělé oplodnění však neřeší příčinu, proč nemůže žena otěhotnět, ale snaží se ji obcházet. Zjednodušeně lze napsat, že při umělém oplodnění se často sází semínko do neúrodné půdy a medicína se snaží takovéto těhotenství udržovat při životě často i s pomocí dodávaných hormonů a dalších léků. Přitom logičtější a přirozenější by byl postup, při němž nejdříve „zkvalitníme půdu“ nastolením rovnováhy v ženském těle, díky níž se organismus připraví na úspěšné zvládnutí oplodnění a těhotenství.

Šetrná harmonizace ženského organismu pomocí dietoterapie a celostní medicíny včak zdaleka není tak výdělečný ani zjednodušený postup. Důležité je vědět, že celostní medicína nabízí mnohým párům úspěšné řešení neplodnosti a je na každém páru, jakou cestu si vybere.

 

Cordyceps

Dnes bych Vás ráda seznámila s úžasnými účinky léčivé houby Cordyceps sinensis.

Využití Cordycepsu v tradiční čínské medicíně je velmi široké. Velmi významný je jeho vliv při podpoře imunity, v regulaci imunity u autoimunitních onemocnění, v boji s nádorovým onemocněním. Přípravek je 20x koncentrovanější než sušený prášek z hub a tedy i silnější.

 

Cordyceps zvyšuje libido u mužů i žen, u mužů zvyšuje hladinu testosteronu, napomáhá zlepšovat kvalitu spermií. U párů, které se snaží počít dítě, je někdy velmi zásadní problém ze strany muže. Je velmi vhodné jeho užívání před IVF. Pomáhá při impotenci.

Jeho velký účinek je tradičně na udržení mládí. Dodává sílu a vitalitu, podporuje mozkové funkce. Je to skutečný elixír mládí. Je také známým přírodním antibiotikem. Napomáhá organismu v boji s virovými, bakteriálními i plísňovými infekcemi. Některé viry umí změnit naši DNA a mohou být jedním ze spouštěčů mnoha nemocí, jako je rakovina, Crohnova choroba atd.

Je prokázán jeho účinek na snížení tuků-lipidů v krvi, cholesterolu, stabilizuje hladiny cukru - zvyšuje citlivost buněk na inzulin. Posiluje srdce, rozpouští tromby a tím chrání před cévními příhodami a infarktem. Posiluje ledviny.

Jako u všech léčivých hub je ceněný jeho účinek na rakovinu. Zkoumána byla především rakovina plic, jater, žaludku. Dokáže nejen způsobit buněčnou smrt u buněk, které jsou degenerované a způsobují růst nádoru, ale i přímo působit na jejich vznik.

 

Cordyceps snižuje lipémii a ochraňuje játra, snižuje škodlivý cholesterol

Cordyceps je medicinální houbou, která má parazitický způsob života. Napadá larvy a housenky, jejichž obsahem se živí.

Houba se přirozeně vyskytuje ve vysokohorských oblastech Číny a Tibetu. Je součástí tradiční čínské medicíny. I západní medicína se zabývá jejími účinky. Byly potvrzeny např. účinky imunostimulační, protirakovinné, protiinfekční, antioxidační, antihyperlipidemické, hypoglykemizující, zlepšující fyzickou i psychickou kondici aj.

V této studii se vědci zaměřili na možné využití Cordycepsu při regulaci hladin tuků a ochraně jater.

Byl vytvořen preparát z reziduálních polysacharidů. Tyto polysacharidy extrahované z Cordycepsu byly složené hlavně z glukozy, arabisty a manozy.

Pokus s použitím preparátu byl prováděn na myších, u nichž byla vyvolána hyperlipidemie, tj. byla jim podávána tučná strava.  Zvýšila se u nich koncentrace lipidů v krvi, ale také se lipidy začaly více ukládat do jater. Docházelo k jejich ztučnění, steatóze. Tento jev poškozuje funkci jater a může přejít i do procesu fibrotizace a cirhózy. Při podávání preparátu s Cordycepsovými polysacharidy však došlo k poklesu koncentrace krevních lipidů, navíc se též zmenšila kumulace lipidů v játrech. S vyšší hladinou tuků je také spojen vyšší výskyt volných radikálů, i v tomto případě se uplatňuje Cordyceps a snižuje oxidační stres, tím i poškozování jaterních buněk. Pokud byla játra podrobena histologickému zkoumání, ukázalo se, že myši, kterým byl podáván Cordyceps, měly játra mnohem méně poškozená. 

Pokus tak prokázal, že polysacharidy extrahované z Cordycepsu a podávené myším s hyperlipidémií snižují hladinu lipidů v krvi i jejich kumulaci v játrech. Samotná jaterní tkáň je mnohem méně poškozena, a to díky snížení kumulace lipidů v játrech a antioxidačním účinkům. Cordyceps tedy má hypolipidemické a hepatoprotektivní účinky.

 

Cordyceps stimuluje imunitu pro boj proti viru chřipky

Je bez pochyb prokázáno, že Cordyceps je vysoce účinný ve stimulaci imunitního systému, důležitý je i jeho vliv na infekční patogeny. Jedná se o protibakteriální i protihoubové působení. Dokáže však omezovat i virové infekce.

Na myším modelu byl prokázán jeho účinek na virus chřipky. Cordyceps stimuluje právě tu část imunitního systému, která má na starosti boj s virovou, bakteriální a plísňovou infekcí.

 

Cordyceps pomáhá předejít fibroze plic při podávání chemoterapii

V této studii se vědci rozhodli odhalit, zda by tato houba mohla mít využití u pacientů, kteří podstupují chemoterapii. V průběhu chemoterapie může dojít k mnoha procesům, které poškozují zdraví. Jedním z nežádoucích účinků může být i plicní fibróza, kdy je aktivní tkáň nahrazována vazivovou. Dochází tak ke snížení plicní kapacity, zhoršení dechových funkcí a omezení aktivity nemocného.

 

Cordyceps a velkobuněčná rakovina plic

Velkobuněčná rakovina plic je typem, který roste do velkých rozměrů a může prorůstat do okolních tkání, málo metastazuje. Hlavním léčebným postupem je chirurgické odstranění nádoru, pokud je ho možné použít., radio a chemoterapie je méně účinná, často se používá u pacientů ve stádiích, kdy je nádor neoperabilní.

Malobuběčné typy rakoviny se méně šíří do okolí, ale rychle metastazují a často vylučují hormonům podobné látky, dobře naopak reagují na chemoterapii.

V této studii vědci použili metanolový extrakt připravený z Cordycepsu a přidali jej ke kultuře buněk  malo i velkobuněčné rakoviny plic. Hlavní záměr byl zjistit, jakým způsobem působí extrakty na rakovinné buňky.

Ukázalo se, že extrakt dokáže snižovat proliferaci, tj. množení, nádorových buněk, jelikož u nich zastavuje buněčný cyklus, takže nedojde do fáze buněčného dělení. Extrakt navíc navozuje u rakovinných buněk apoptózu, tj. buněčnou smrt. Zjistilo se též, že v přítomnosti extraktu dochází k nárůstu proteinu a transkripčního faktoru p53 a p21, které působí protirakovinně. Také se objevily známky toho, že dochází k poškození DNA u rakovinných buněk, tj. zvýšila se hladina 53BP1 aj.

Je tedy jasné, že extrakt z Cordycepsu zamezuje dělení buněk rakoviny plic malo i velkobuněčné, omezuje jejich viabilitu a způsobuje jejich smrt.

 

Cordycepin prevence hyperglykémie

Látka cordycepin, jak už její název naznačuje, se extrahuje z hub z rodiny Cordyceps.

Cordycepin má protirakovinné účinky. Dokáže působit přímo cytotoxicky např. na leukemické buňky. Navíc u ní byly prokázány i protiinfekční účinky, dokáže zabíjet či omezovat množení mnoha druhů bakterií, virů i hub

Cordycepin má vliv i na krevní cukry. Diabetes je nemoc, u níž prudce stoupá počet nemocných. Hlavně pak u diabetu druhého typu. Zvýšená hladina cukru v krvi poškozuje cévy, nervy, zhoršuje hojení aj. Pacienti tak často trpí poruchami funkce ledvin, postižením sítnice, které přechází do slepoty, nehojícími se vředy, což mnohdy končí i amputací prstů atd. Léčí se pomocí inzulinu či antidiabetik a hlavně také diety. Stále se hledají nové způsoby, jak by bylo možné hladinu cukrů v krvi korigovat.

U pokusných myší byl pomocí látky alloxan, která jim byla podána, způsoben diabetes. Tyto myši dostávaly intraperitoneálně různé dávky cordycepinu, 8, 24, 72 mg/kg váhy myši. To se dělo po dobu 21 dní. Byla také stanovena akutní toxicita cordycepinu, myši tolerovaly dávku až 3 600 mg/kg denně.  Po dokončení podávání se ukázalo, že u myší užívajících cordycepin došlo k téměř 50% snížení hladiny cukrů v krvi, došlo ke zvýšení hodnot jaterního glykogenu, který funguje jako zásobárna energie, a to až o více než 200 %. Upravily se též výsledky prováděného orálního glukózového tolerančního testu.  Diabetes provází i zvýšená žízeň a potřeba jíst, tyto příznaky byly také potlačeny. Navíc se ukázalo, že cordycepin ochraňuje ledviny a slezinu před poškozením.

Pokus tak jednoznačně ukázal přínos cordycepinu v léčbě diabetu. Nejenže snižuje hladinu cukrů, ale reguluje glukózový metabolismus v játrech, podporuje produkci glykogenu také zabraňuje poškození ledvin a sleziny.  Tyto slibné výsledky by mohly pomoci k dalšímu zkoumání této látky a jejího zařazení i do klinické praxe.

 

Zmírnění stresu a únavy pomocí Cordycepsu

Cordyceps je medicinální houbou, která krom jiných účinků, dle tradiční čínské medicíny ovlivňuje vitalitu, dodává životní energii, snižuje stres. Při pokusech bylo zjištěno, že při podávání Cordycepsu se zvyšuje výdrž, energie, schopnost regenerace. Snižuje se negativní účinek stresu, který se projevuje na typicky ke stresu citlivých orgánech jako je brzlík, nadledviny, štítná žláza, slezina. Tyto orgány reagují na stres například vyšší produkcí stresových hormonů. Při podávání Cordycepsu je hladina stresu výrazně zmenšena. Měřili se i další indikátory zvýšeného stresu jako je vyšší cholesterol, cukr. Při podávání Cordycepsu se jejich hladiny rychleji vracely do normálu

Cordyceps zvyšuje toleranci k fyzickému i psychickému stresu a napětí, prodlužuje výdrž a zrychluje následnou regeneraci a návrat k původnímu stavu. Funguje jako afrodisiakum.

   

Cordyceps a léčba nefritid

Nemoci ledvin jsou v naší populaci stále častější. Mají rozdílné příčiny, v důsledku ale často dochází k chronické nedostatečnosti až selhání ledvinných funkcí, kdy je nutné pacienta dialyzovat a stává se kandidátem na transplantaci. Jedna z forem nefritid je spojena se zmnožením mesangiálních buněk, tj. buněk v místě mezi glomerulárními kapilárami v glomerulárním klubíčku, což vede k útlaku dalších struktur.

Společně se snížením zánětové aktivity dává Cordyceps novou možnost, jak ovlivnit zánětlivé procesy v ledvinách i podpořit zlepšení stavu již poškozených ledvin.

Nedávná studie provedená na Šanghajské univerzitě tradiční čínské medicíny (Shanghai University of Traditional Chinese Medicinedošla k závěru, že v boji proti chronickému onemocnění ledvin by se mohla osvědčit medicinální houba Cordyceps 

Chronické onemocnění ledvin, zdravotní problém v populaci velmi rozšířený, je progresivní snížení funkce ledvin během několika měsíců či let. Běžným výsledkem je ledvinová fibróza. Symptomy zhoršující se funkce ledvin jsou nespecifické a mohou zahrnovat pocity, kdy člověku není celkově dobře a má menší chuť k jídlu. Často je chronické onemocnění ledvin diagnostikováno na základě screeningu u pacientů, u nichž se dají předpokládat problémy s ledvinami, jako jsou lidé s vysokým krevním tlakem nebo cukrovkou a lidé, jejichž pokrevní příbuzní mají či měli chronické onemocnění ledvin.

 

Medicinální houba Cordyceps – příslib v boji proti chronickému onemocnění ledvin

Výsledky studie naznačují, že výtažek z medicinální houby Cordyceps zpomaluje vznik renální fibrózy v těle. Samozřejmě předtím, než bude lék vyzkoušen na člověku, je třeba udělat mnohem více studií a testů. Jde však o velmi dobrou zprávu, protože chronické onemocnění ledvin působí jako extrémně komplikovaný patogenní mechanismus, který vyžaduje více terapeutických přístupů.

Možná, že v budoucnu budeme proti chronickému onemocnění ledvin úspěšně bojovat pomocí chemických léků v kombinaci s extraktem medicinální houby Cordyceps.

 

Je možné pomocí medicinálních hub vyléčit jaterní problémy?

Cordyceps snižuje hodnoty jaterních enzymů.

V nedávné studii prováděné v Capital Medical Unversity Peking (Čína), vědci zjistili, že Cordyceps může léčit jaterní problémy přirozenou cestou. Studie byla prováděna na 60 lidech s chronickou hepatitidou typu B. 40 z nich dostávalo 8 tablet přípravku Cordyceps sinensis třikrát denně, zatímco kontrolní skupina dostávala tablety neobsahující Cordyceps. Výsledky byly fascinující. Přípravek obsahující medicinální houbu snížil hodnoty séra ALT a AST (jaterní enzymy), dále pak séra HA, PC-II a LN. U 81% pacientů, kteří  užívali Cordyceps, se snížil zánět jater o jeden stupeň a více, u 52% se snížil stupeň fibrózy o jednu a více úrovní. Výzkumníci Wang XB, Jiang YY and Zhao CY došli k závěru, že medicinální houba Cordyceps může zlepšovat jaterní funkce, snižovat zánět jater a bojovat s jaterní fibrózou. To je skvělá zpráva nejen pro lidi s vážnými poruchami nebo onemocněním jater. Podle zprávy ‘National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Condititions’ je více než 18 miliónů Američanů závislých na alkoholu. Pokud budete pít alkohol příliš  a pravidelně, zdraví vašich jater se začne zhoršovat. Hodnoty jaterních enzymů ALT a AST se začnou zvyšovat. A jste na cestě k potencionálnímu rozvoji jaterní steatózy, jaterní cyrhózy nebo dokonce rakovině jater.

Tato studie by mohla svědčit o tom, že každý, kdo chce chránit svá játra – zvláště těžcí pijáci alkoholu – by mohl mít prospěch  z dostatečného příjmu medicinální houby Cordyceps.

 

Nemoc a přírodní zákony

Odpovídal MUDr. Josef Jonáš
 
Jaký je tradiční pohled na vznik nemocí?
Už starověcí Číňané hovoří jasně o příčinách nemocí.  Vesmítné tao vstupuje do člověka a mění se na čchi, které pak oživuje organickou schránku člověka. Distribuuje se do všech orgánů a částí podle přesných zákonů. Dělí se na jing a jang, dva doplňující se principy. Nemoc je svázána s poruchou koloběhu energie čchi. Ta nastane tekdy, když člověk nepochopí přírodní zákony a začne je porušovat. Tyto zákonitosti existují jak v potravě, tak i v naší psychice, stylu života, v chápání ročních rytmů, životních podmínek, zákonitostí věku a dalších faktorů. Porucha distribuce čchi však nemusí vyústit v onemocnění, základní orgán ji může vykompenzovat a problém se přenese do jiné tkáně, kde se zpracuje. Tak vznikají dysfunkce různých tkání, změny na kůži, projevy psychiky a další jevy.
 
Jak s nemocemi bojuje dnešní medicína?
Naše společnost a lidská civilizace obecně se začala ubírat nezvyklou cestou.  Poruchy a nemoci se snaží řešit chirurgickými zákroky a chemickými preparáty ovládajícími tkáně. Vytváříme také stále nové jedy, tedy zbraně, které mají zabíjet úhlavní nepřátele lidstva této doby - mikroorganismy. Proti této filozofii stojí proces detoxikace. Ta má za úkol zbavit organismus jedů hromadících se v něm kvůli porušení přírodních zákonů.
 
Hraje nějakou roli nadužívání antibiotik?
Při detoxikačním vyšetření jsem téměř neobjevil člověka, který by ve tkáních neměl zbytky antibiotik. Nacházejí se i u lidí, kteří se jimi nijak zvlášť neléčili. Dostávají se totiž do organismu nejen živočišnou stravou, ale také rostlinnými produkty. Přítomnost antibiotik v tkáních je závažným varováním. Plísním v přírodě zajišťují dostatek životního prostoru tím, že zničí ostatní konkurenční mikroorganismy. Jestliže si tak počínají i v lidském organismu, setkáváme se s tím, že se v nás plísně rozmnožují na úkor jiných mikroorganismů, často ochránců zdraví. Tak se stále častěji vyskytují plísně na gynekologických sliznicích, ve střevech a přibývá ekzémů.
 
Běžné léky k uzdravení nestačí?
Zakrývání symptomů různými léky má za následek nepochopení důvodů vzniku nemoci. Například užívání hormonů při poruchách hormonálních funkcí - ať už pohlavních, nebo štítné žlázy - příčinu neřeší. O tu se lékaři nezajímají, a když se jich zeptáte, proč dívka trpí poruchami menstruačního cyklu či proč její štítná žláza vykazuje známky toxikózy, nedokážou odpovědět. Přitom pochopení příčin vzniku zdravotních problémů by přinejmenším dalo jedinci šanci se změnit, odstranit závady ve svém jednání, které k uvedenému stavu vedly.
 
Proč bychom měli řešit příčiny onemocnění?
Jestliže příčina poruchy trvá, problém se bude rozvíjet dál a přinese další potíže. Například vykazuje-li v mládí organismus hormonální poruchy, a ty se kompenzují užíváním hormonů, bude dotyčného příčina provázet po celý život a jednoho dne propukne jinde a jinou nemocí. Opět nastoupí chirurgie nebo léky. Tak se roztáčí kolotoč, na jehož konci najdeme desítky různých pilulek.
 
Co způsobuje špatné vstřebávání minerálních látek?
Špatným vstřebáváním minerálních látek a vitamínů trpí štítná žláza, kosti, svaly, a především vegetativní nervový systém, který má mnoho společných vlastností s Číňany popisovaným vlivem jin a jang. Vegetativní nervový systém se dělí na dva protikladné nervové systémy, které lze stručně označit za dráždivé a povzbuzující na jedné straně a zklidňující a uvolňující na straně druhé. Jejich souhrou je řízený celý organismus, jeho útroby, cévy, zkrátka veškeré pochody.
 
Jaké zdravotní problémy jsou nyní na vzestupu?
Vznikají poruchy funkce nervové tkáně, která je důležitým řídicím centrem těla. Zevně se tento jev odráží v chování, duševních schopnostech i například na řízení produkce hormonů a podobně. Ve stáří vznikají poruchy paměti a chování. Ale třeba i nedostatek hořčíku znamená zvýšenou dráždivost nervové tkáně, která se může projevovat záchvatovitými stavy, bolestí a epilepsií, tak i nezvladatelnými stavy vzteku a agresivity, protože elektrický výboj, který se rozšíří na určitý region mozkové tkáně, vždy znamená podráždění, a to mívá nepříjemné následky. Děti vykazující nedostatek vitálních látek jsou neklidné, nesoustředěné a dráždění jejich mozku způsobuje neschopnost ponechat svůj organismus v potřebném klidu při učení ve škole nebo jiné činnosti.
 
Jaká rizika přináší současný přístup k nemocem?
Existují dva hlavní problémy. Většina obyvatelstva naší republiky má už ve střednám věku pocit, že jejich organismus není v pořádku, a trpí obavami z vážnější zdravotní komplikace.Téměř každý z nás vykazuje nějaké psychické potíže, které znepříjemňují normální žití. Druhé úskalí je možná ještě závažnější. Stovky tun léků, které se každý den na zeměkouli spolykají, procházejí našim organismem a jen částečně se v něm inaktivují. Dostávají se do vody řek a moří a deštěm se vracejí zpět do půdy. Znamená to, že naše planeta je již zamořena léky a vědci sledují přítomnost hormonů ve vodních tocích i půdě s obavami.
 
 

Jak nám škodí psychika

Každý člověk touží být zdravý, šťastný a spokojený. Život přitom mohou znepříjemňovat nejen tělesné neduhy, ale také nepříjemné psychické stavy jako úzkosti, fobie, pocity nadměrné únavy, nedostatku energie nebo deprese.
Dnešní civilizace si zvykla oddělovat tělo od duše, zvlášť léčit tělesné neduhy a zvlášť psychiku. Přitom vše, co prožíváme, se odehrává v našem těle a každá myšlenka nebo pocit mají fyzický dopad na náš organismus. Často opakované, neprojevené emoce vedou k úzkosti a strachu z toho, že se nepříjemná situace může opakovat. Podle druhu emoce dochází ke svalovému napětí v příslušných oblastech těla. Tím je blokován lymfatický systém, který odvádí toxiny. Dochází tak ke kumulaci jedů a tvotbě infekčních ložisek.
Negativní emoce
Za většinou chronických onemocnění stojí naše psychika, protože kvůli ní tělo nepracuje ideálně. Toxické či mikrobiální zatížení organismu zároveň výrazně ovlivňuje naše emoce, pocity a prožívání. V otráveném těle vznikají negativní emoce, které nám znepříjemňují život a vedou k dalšímu ukládání toxinů. Vzniká tak zacyklený problém, který je třeba rozetnout jak na tělesné, tak na psychické úrovni. 
Jsme tvořeni ohromným množstvím jednoduchých buněk, které vykonávají základní životní procesy. Naše přežití a vše, co umíme, je závislé na jejich dobré komunikaci, efektivním předávání informací, především ve formě chemických sloučenin. Řízení je velmi složité, protože musí být zaručena stálost vnitřního prostředí.
Podvědomá regulace
Organismus také reaguje na podněty z vnějšku, které ho mohou ohrožovat, nebo mu naopak přinést prospěch. K rychlému rozklíčování vnějších podmínek používá emoce. Jsou to tělesné stavy, které ohlašují, jak náš organismus vyhodnotil situaci nebo plánovanou činnnost. Náš mozek dostává každou vteřinu neuvěřitelné množství informací. Zpracovává je, vyhodnocuje a přes autonomní a periferní nervový systém spouští tělesné odpovědi, které nás mají opět přivést do potřebné rovnováhy. Všechny tyto procesy jsou řízeny automatickými programy, které pracují bez našeho vědomí, protože je třeba zpracovávat informace rychle a s minimální energetickou spotřebou. Když si uvědomíme, že jsme unavení, máme depresi, trápí nás úzkost nebo strach, je to výsledek podvědomého vyhodnocení stavu celého organismu.
Křehká rovnováha
Celostní medicína používá čínský pentagram, který člověka rozděluje na pět základních prvků - voda, dřevo, oheň, země, kov. Těm odpovídají základní orgány - ledviny, játra, srdce, slezina, plíce. A k nim můžeme přiřadit emoce - ledviny = strach, úzkost; játra = agrese, vztek; srdce = radost, štěstí; slezina = sympatie, odpor; plíce = smutek, vůle. Všechny druhy základních emocí, ale i únava, jsou velmi potřebné signály pro život. Jejich potlačováním se odpojuje tělo od vědomí, dochází k zesilování emočních fyzických stavů. Problém vzniká, když jsou tyto stavy v nerovnováze. Strach chrání před nebezpečím, pokud nás ale začne svazovat, může přerůst v nekontrolovatelnou úzkost. Když nebudeme dostatečně agresivní (jemněji řečeno asertivní), nedokážeme si zajistit životní potřeby. Naopak nadměrný vztak nás nejen fyzicky ničí, ale i vyřadí ze společnosti. Smutek slouží k citovému odpoutání, je vyvolán při neúspěchu, utlumuje naši aktivitu. Tím nám dává prostor přehodnotit vztahy, činnosti a změnit okolnosti našeho života. Deprese je neřešený, patologický smutek.
Podmíněné myšlení
Pokud nás trápí psychické potíže, problém může být na dvou úrovních, které se navzájem ovlivňují. První je nervový systém a hlavně mozek, který informace zpracovává a vyhodnocuje. Jeho fyzický stav podmiňuje stav myšlenek. Už malá změna v mozkové chemii nebo lokální poškození mohou tedy zapříčinit obrovské změny v našem chování a prožívání.  Dlouhou dobu prožívané emoce vedou navíc k zesílení nervových drah, které je zpracovávají. Jsme pak na situace citlivější a emoce se snáze vyvolávají.
Toxiny a chronické infekce v částech mozku, které emoce zpracovávají, jsou velmi škodlivé. Patogenní mikroorganismy produkují chemické sloučeniny a ovlivňují naše prožívání. Cíl je jediný - donutit nás chovat se tak, aby to bylo prospěšné pro život infekce.
Řešení existuje
Druhá problémová úroveň jsou naše vnitřní orgány jako játra, ledviny, plíce, slezina srdce a jejich podřízené orgány klouby, tepny, vazivo nebo střeva. V nich může být opět široká škála toxinů a chronických infekcí. Toxické zatížení orgánů ovlivňuje naše vnímání situace. Podvědomí vyhodnotí neškodnou situaci jako ohrožující a spustí emoční reakci. Je například prokázáno, že zvýšená hladina olova vyvolává úzkostné napětí, rtuťové sloučeniny naopak způsobují podrážděnost a zvyšují agresivitu.
Při řešení nepříjemných psychických stavů může výrazně pomoci detoxikace. Ta dokáže odhalit problematické orgány a mozkové struktury s konkrétními toxiny a chronickými infekcemi., které se podílejí na zpracování emočních situací. Pomocí preparátů a vlastního imunitního systému se pak dají odstranit toxiny, chronické infekce i nepříjemné emoční stavy.
Zdroj: Mgr. Marie Vilánková
 
 

Borelióza

13.8.2013

Důkaz o tom, že metoda C.I.C. má smysl a může být o krok dále než klasická medicína, přináší dnešní vydání Mladé Fronty Dnes. K článku není nutný další komentář.

Testy na boreliózu nejsou přesné, nakažení slyší: všechno je OK.

Boreliózou se letos nakazilo už přes 1400 lidí, více než loni. Nemoc je zrádná. Lékařům se špatně určuje, protože testy často ukazují negativní výsledek. Rozvinutá borelióza pak může člověku zničit zdraví.

Janě Novákové z Prahy bylo podezřelé, že se jí zčistajasna objevila na stehně tvrdá boulička. Když ani po třech týdnech nemizela, necitlivost kůže se spíše rozšiřovala, a navíc se objevil velký fialový otok, vyrazila k lékaři. Měla štěstí: její doktorka patřila k těm, kteří se už s podobnými obtížemi setkali, a tak ji rovnou poslala na testy na lymskou boreliózu.

"Dost jsem se divila, já přece žádné přisáté klíště neměla, toho bych si všimla. Jenže testy byly pozitivní, a tak teď budu dvacet měsíců na antibiotikách," popisuje.

Její štěstí tkví v tom, že se na nemoc přišlo, když byla ještě ve druhé fázi, a tudíž léčitelná antibiotiky. A také že lékařka byla zkušená a nelitovala peněz ze svého regulačního limitu na vyšetření.

Podrobné sérologické testy, takzvané Western Blot, totiž stojí dva a půl tisíce a pojišťovny je proplácejí jen poté, co proběhne jednoduchý laboratorní test Elisa a nemoc se už orientačně prokáže.

Zrádné je však právě to, že tento prvotní, lacinější test často ukazuje nesprávné výsledky. Záleží totiž mimo jiné na tom, v jaké fázi nemoci se dělá. Nakažení pak slyší od lékaře, že jsou zdraví.

"Je pravda, že v otázce testování máme trochu problém s falešně negativními výsledky," přiznává i Petr Kodym z Národní referenční laboratoře pro lymskou boreliózu.

Navíc pokud borelióza probíhá bez příznaků, mnoho lékařů ani nenapadne tato možnost a nenechají testy vůbec udělat, takže onemocnění se pak dostane do chronického stadia, které se podle mnohých odborníků nedá léčit, lze jen mírnit příznaky obtíží.

Další záludnost tkví v tom, že člověk s bakterií Borrelia v těle si může být jistý, že neměl klíště.

"To je druhá věc - pacient na to ani nepomyslí, protože si klíště nenašel. Ale to je jen zdání - přisát se může larva klíštěte, která je tak malá, že téměř není vidět. Navíc na rozdíl od dospělého jedince jí trvá jen krátce, než se přisaje a zase odpadne, takže si toho člověk často ani nevšimne," popisuje Petr Kodym.

Donuťte doktora k testu

Podle něho zatím nebyl prokázán jiný přenos na člověka než klíštětem. "To u klíšťové encefalitidy je to jiné. V Alpách, ale i na Slovensku jsou známé lokální epidemie, kdy lidé klíště neměli, zato jedli kozí nebo ovčí sýr vyrobený z tepelně neošetřeného mléka. Nakažené zvíře totiž přenáší virus do mléka, to již bylo prokázáno," vysvětluje imunolog Roman Prymula.

Mechanismus přenosu u lymské boreliózy je však jiný.

"Je sice spousta nakažených komárů, ale není důkaz, že by byli přenašeči, nejsou totiž typickými hostiteli borelií, v jejich těle se tyto bakterie neumějí množit. A také princip sání je jiný," vysvětluje Kodym.

Řešení pro situace, kdy má člověk příznaky boreliózy a lékař tvrdí, že je test negativní, je dvojí: buď lékaře přimět k dražšímu testu, nebo si jej sám zaplatit. Testování provádí například zmíněná Národní referenční laboratoř pro boreliózu, která spadá pod Státní zdravotní ústav.

Boreliózu se vyplatí nepodcenit, jinak dokáže vyvolat nepříjemné autoimunitní choroby. Ve srovnání s loňským létem se přitom letos nakazilo už o dvě stovky lidí víc - přes 1400.

Lenka Petrášová

 

Borelióza nezabíjí, ona ničí život

Lymská borelióza je vyvolaná bakteriemi Borrelia burgdorferi. Je to nejčastější onemocnění přenášené klíšťaty. Typické projevy jsou červená skvrna okolo místa přisátí klíštěte, při rozšířené nákaze jsou pak příznaky podobné chřipce. Pokud není včas nasazena léčba antibiotiky, může nemoc dojít do třetího stadia s trvalým postižením nervů či zánětem mozku. Borelióza není primárně smrtelná, mívá však úporné a dlouhodobé projevy, které kontrastují s chudými laboratorními výsledky. To často vede k chybným lékařským závěrům a konfliktům s pacienty, nezřídka i k soudům.

Zdroj:www.borelioza.cz

 

Cvičení ve vodě

Cvičení ve vodě ocení nejen lidé s bolavými klouby, ale také ti, kteří tráví dlouhé hodiny u počítače, a osoby vystavené nadměrnému stresu. Právě tito lidé mívají velké problémy s hrudníkem - dýchají totiž příliš mělce, stahují se jim mezižeberní svaly a mozek nedostává dostatek kyslíku. Díky vodnímu cvičení však mohou tyto potíže zmizet. Stačí spojit klasické plavání s potápěním. Až uplavete pár bazénů, stoupněte si na mělké místo, anebo se opřete rukama o okraj bazénu. Zklidněte se, párkrát zhluboka vydechněte a ponořte tvář pod vodu. Vydržte pod hladinou, co nejdéle to půjde, vždy však pouze do té doby, dokud je vám to příjemné. Pro lepší pocit si můžete stopovat čas. Toto opakujte několikrát za sebou. Uvidíte, jak se váš dech postupně prohloubí.

 

Náš tip ! 

Máte sklony k velké zodpovědnosti? Berete si problémy druhých za své? Jste až příliš svědomitým pracovníkem? Bolí vás ve stresových situacích žaludek?

Noste stále s sebou preparát Joalis VelienHelp a vezměte si jednu tabletu právě v okamžiku, kdy se vám v hlavě honí myšlenky o starostech, kdy rozebíráte události a v myšlenkách se "staráte o druhé". Okamžik prožívané emoce je právě tím pravým okamžikem, který se má setkat s přijatou tabletou, chvíli podrženou v ústech. Tento postup dokáže tuto emocionalitu uvolňovat. 

 

Očkování

V nedávné době proběhla médii zpráva o soudu s matkou dvou dětí, která byla souzena za to, že odmítla své děti nechat očkovat. Odsouzena samozřejmě nebyla, protože jen hájila práva svých dětí. Uvádím zde výňatek z článku, vyjádření matky a soudce.

„Obžaloba se mi nelíbí, protože já mám své děti ráda, v první řadě myslím na jejich zdraví. Očkování jsem odmítla, protože mi nikdo nedokázal jednoznačně odpovědět, jestli je opravdu životně důležité a není nebezpečné. Když chci jogurt v obchodě, přečtu si, co v něm je a buď ho koupím, nebo ne. Jak mám věřit tomu, co někdo vyrobil v laboratoři a o čem někdo tvrdí, že je to prospěšné, když se na tom navíc přiživují nějaké farmaceutické firmy,“ hájila se Jasenčuková.

Soudce Petr Marák však v odůvodnění rozsudku odkázal nikoli na argumentaci obžalované, nýbrž na stanovisko Nejvyššího správního soudu v podobné kauze z července 2010. Podle toho je povinné očkování nařízeno předpisem natolik obecně, že je nelze posuzovat nejen jako trestný čin, ale dokonce ani jako přestupek. V závěrečné řeči zproštění obžaloby navrhla ze stejného důvodu i sama státní zástupkyně Jarmila Marková.

 

Dále uvádím příběh jiné maminky a její zkušenost z očkováním malé dcerky.

 

Reakce na očkování

Malá Anička byla v sedmnácti měsících naočkovaná hexavakcínou. Chvíli po návrtu od lékařky začala malá velmi plakat. Trvalo to 14 dní skoro v kuse v podobě neutěšitelného pláče (pláč je slabé slovo). A nepřítomným pohledem. Trvalo třeba i 45 minut, než se ji podařilo z největšího utišit a stejně začala za chvíli znovu. Nevěděli jsme, jak ji z toho amoku vytrhnout. Taky se vůbec nechtěla chytat prsa, což jinak vždy zabírá jako stoprocentní utěšovadlo. Nejhorší byl čtrnáctý den. Anička řvala a řvala a řvala. Na deset minut si zdřímla a pak zase nanovo, až do ochraptění. Těžko totiž popisovat slovo „brečení“ – byl to spíš opravdový řev.

Nešlo však jen o to. Byla strašlivě psychicky labilní. Ráno otevřela oči a začala se jako vždycky smát. Během okamžiku však přešla do strašlivého brečení, uprostřed kterého se na okamžik začala zase smát a zase brečet. A tak se to opakovalo několikrát denně.

Také se výrazně zhoršilo pasení na bříšku. Navíc se klepala, hlavně na celých pažích. Měli jsme hrozný strach, že už taková zůstane.

Čtrnáctý den byl vyvrcholením toho všeho. Následující den už byl výrazně lepší a další dny se to už pomalu lepšilo. Trvalo další skoro 4 týdny, než jsme si mohli říct, že je jakž takž ve své kůži.

Teď ale nevím, co dál. Očkovat nebo neočkovat? Přemýšlela jsem o tom, že bych ji nechala očkovat později, a to jen na některé nemoci. Hexavakcínou už nikdy. Zjistila jsem však, že je možné, že její reakce nebyla na naočkované nemoci, ale na další látky do vakcíny přidané – konzervanty, nosiče . . . Nevím, zda je větší zlo očkovat či neočkovat. Co si myslíte vy?

Tolik z dopisu jedné matky.

 

Takto se k problému očkování vyjádřil MUDr. J. Jonáš:    

Po očkování vždy proběhne onemocnění, proti kterému je toto očkování cíleno. Účelem očkování je vybudit tvorbu protilátek. Organismus se musí vypořádat s důsledky latentního průběhu nemoci, která často bývají závažná a životu nebezpečná. Není pochyb o tom že očkování je v mnoha případech prospěšné a že způsobilo vymýcení některých epidemických chorob, na určité choroby umírá daleko méně dětí než v dobách, kdy očkování nebylo. Stejně tak není pochyb o tom, že u určitého procenta očkovaných, vyvolává aplikace očkovací látky okamžité nebo dlouhodobé zdravotní potíže. Je také pravděpodobné, že celá řada zdravotních potíží není s očkováním spojovaná, protože jsou diskrétní a velmi vzdálené původnímu obrazu, takže odporují logice.

Manželka MUDr. Jonáše odmítla, aby byl novorozený syn očkován v porodnici proti tuberkulóze. Důvodem byla jednoduchá úvaha: neznáme chování novorozeného syna, nevíme, jak se projevuje, tudíž nejsme schopni zaznamenat eventuální změnu v těchto projevech. Jestliže po očkování zaznamenáme nějaké změny v chování, v nemocnosti nebo v jiných projevech, můžeme to dát do souvislosti s provedeným úkonem. Nevíme-li, co bylo předtím, nemůžeme tušit, že ono potom je důsledek očkování. Paní tím vzbudila velkou nevoli. Někteří lékaři ji příliš nešetřili a řekli jí své. Jaké bylo jejich překvapení, když jim za 14 dní přinesla aktuální materiály pocházející od hlavního poradce v otázkách očkování, který měl stejný názor a očkování proti tuberkulóze u tak malých dětí nedoporučoval. Omluvy za urážky se však paní nedočkala.

 

 

Deimun Aktiv

Preparát, který si má poradit s rezidui očkování, se jmenuje Deimun Aktiv. Není již velkým tajemstvím, že očkování může mít i negativní důsledky pro lidský organismus, že může působit jako toxin. Těžko se odpovídá na otázku, co z očkovacích látek působí na lidský organismus negativně. Někteří se domnívají, že to jsou přídatné látky ( konzervanty apod.), protože se v očkovacích látkách často používá rtuť. Jiní jsou názoru, že očkování může vyvolat negativní důsledky v imunitním systému a probudit autoimunitní poruchu.

V preparátu Deimun Aktiv jsou zařazeny informace pouze o povinných očkovacích látkách. Nejsou tam zařazeny informace o očkováních prováděných z komerčních důvodů. Také tam nejsou zařazeny informace o očkování které se provádí specificky při návštěvách tropických oblastí. To proto, že Deimun Aktiv je určen především pro děti, aby je chránil před negativními důsledky aplikace očkovacích látek.

Preparát užíváme nejlépe asi týden před očkováním a dva až tři týdny po něm.  

 

 

Moje postřehy

Zákon v této zemi říká, že rodiče nesou plnou zodpovědnost za své děti až do jejich plnoletosti. Jedním dechem ale současně nařizuje, co jsou rodiče povinni dělat a za co jsou povini platit. Mnozí rodiče bezhlavě důvěřují tomu, co vidí v televizi, slyší v rádiu, aniž by se přesvědčili, jak to funguje a zda to nemůže mít negativní dopady na zdraví jejich dětí i na ně samotné.

Když ovšem rodiče podlehnou tlaku, který je na ně vyvíjen jak ze strany médií a lékařů, tak ze strany české legislativy, mohou se lehce dostat do úzkých. Pokud se totiž stane, že vlivem očkovacích látek dítě vážně onemocní, povinnost zaopatřit dítě veškerou nezbytnou péči, kterou potřebuje, zůstává pouze na nich. A co na to stát? "Vy jste rodiče. Vy se starejte!"

Otvírá se mi kudla v kapse, když slyším reklamu na očkování proti . . . .  „Maminko, jestli miluješ svoji holčičku, necháš ji očkovat.“ Tak otřesné citové vydírání! Jak je možné, že taková reklama dostala zelenou? Jak velké musí být zisky farmaceutických firem, aby měly dost? Jak může někdo takhle bezhlavě ohrožovat zdraví všech lidí a ještě se opírat o zákony této země?! Kde jsou záruky, že jsou očkovací látky zdraví prospěšné a bez vedlejších účinků?

Stačí jen vzpomenout na očkování proti prasečí chřipce. Snažili se nám tvrdit, jak je to bezpečné a udělat z toho povinnost. Ale jak je potom možné, že drtivá většina lékařů toto očkování odmítla s odůvodněním, že nebudou dělat pokusné králíky? Bublina splaskla a ukázalo se, že žádné očkování nebylo třeba. To jen farmaceutické firmy měly pocit, že už mají zase málo peněz.

Maminka z Kroměříže má můj obdiv, že se nedala zastrašit a zlomit. Držím jí pěsti. Kéž by bylo takových víc. Nemusíte se mnou souhlasit, ale můžete se alespoň zamyslet nad tím, co je nezbytné a co jen vynucované.  

 

Nestačí-li někomu výše uvedené, přečtěte si skutečnost nejen o očkování (překlad brožury z němčiny ve formátu pdf): Jak se dělá pandemie

 

 

 

 

Budoucím matkám

Ideální přípravou pro početí a narození zdravého a spokojeného miminka je cílená "očista", které říkáme detoxikace před početím. Organismus detoxikují před plánovaným rodičovstvím především ženy. Je přece naprosto logické, že prostředí organismu matky, které je zaneseno různými cizorodými látkami, mikroorganismy a jejich toxiny či jedy z potravin, nemůže být příznivé pro vývoj plodu, během něhož všechno probíhá mnohonásobně rychleji než v našem životě.
 
 

Není čas na to, aby organismus plodu bojoval s různými toxiny, zvládal je, ukládal, ignoroval, zkrátka aby se s nimi vyrovnal. Naopak každý toxin působí na kvalitu tkáně, která se vytváří ze zárodečných listů. Toxiny, které se do organismu ukládají, vytvářejí nové a nové zdravotní problémy, s nimiž pak bojujeme celý život. Stále častěji se setkáváme s různými zdravotními problémy již u batolat, jako např. infekce dýchacího traktu, infekce zažívacího traktu, problémy s imunitním systémem, problémy s kůží, s nervovým systémem a pod. Nejde tedy jen o to, jestli muž a žena jsou schopni zplodit dítě, ale jde i o to, jaké to dítě bude.

 

Detoxikace před zplozením dítěte vede nejen k vytvoření příznivého prostředí pro vývoj plodu, ale i k vytvoření podmínek pro onen složitý proces oplodnění. V neposlední řadě pak mohou v těhotenství vznikat různé zdravotní problémy jako těhotenská cukrovka, zánět žil, onemocnění žlučníku, přetížení, někdy i selhání ledvin a pod. Právě detoxikace může ženu před podobnými problémy uchránit.

 

U žen kontrolujeme především stav sleziny. Slezina je největší lymfatický orgán v těle člověka, a proto je její očista a funkčnost důležitá v jakémkoliv detoxikačním procesu a je samozřejmě zásadní pro dobrou samočistící schopnost každého organismu. Zásadní je před početím souvztažnost s hormonálními pochody, konkrétně tvorbou a hladinou hormonů v organismu. Mám na mysli hypofýzu a hypotalamus. Navíc slezina všeobecně i přímo ovlivňuje kvalitu a imunitu sliznic, tedy i gynekologického ústrojí. 

 

U budoucích otců vyměřujeme možná zatížení varlat. Nejčastější zjištěné zátěže jsou radioaktivní látky, těžké kovy, chemické látky, borelie, chlamydie a další. Zvláštní pozornost věnujeme kuřákům, protože tabákové zplodiny se v pohlavních žlázách vyskytují často a ovlivňují množství a kvalitu spermií, stejně jako minimální množství nebo absence některých výživových látek.

 

U obou partnerů sledujeme stav ledvin a celého urologického traktu, nejen kvůli možným plísním. Urologický systém je zásadní v konečné fázi detoxikačního procesu, vše nepotřebné a zatěžující se jeho prostřednictvím dostává z organismu ven. Předchází mu aktivní práce lymfatického systému, který funguje v počátcích tohoto procesu jako sběrné a filtrační zařízení.

 

Je třeba si uvědomit, že neexistuje jednotná šablona pro všechny. Každý jsme originál, každý máme v organismu jiné zátěže a proto je třeba tyto zátěže vyměřit a odstranit u každého individuálně.

 

V detoxikačních poradnách se poměrně často setkáváme s problémem zvaným neplodnost. Velké procento těchto žen je dnes šťastnými matkami. Stačilo jen zjistit zátěže, mít trpělivost na jejich odstranění a posílení organismu. Ano, jsou dnes moderní kliniky zaměřené na umělé oplodnění, ale ani tam nejsou všemocní. Stačí například problém se štítnou žlázou a žena nemůže otěhotnět vůbec, nebo dochází k samovolnému potratu. Nehledě k tomu, že snížená činnost štítné žlázy může vést k porušení mozku nenarozeného dítěte a následnému zpomalení vývoje; tento stav se odborně nazývá kretenismem.

 

Dovolím si na závěr citovat MUDr. Josefa Jonáše:

"Oplodnění provedené umělým zásahem za pomoci hormonů je nefyziologický počátek života. Nikdo se dosud neodvážil zpracovat studii, která by vypovídala o stavu dětí vznikajících z umělého oplodnění. Nejedná se jenom o samotný akt oplodnění; svou roli tu hraje i skutečnost, že tato technika je velmi často používaná u žen, které z nějakých důvodů fyziologicky otěhotnět nemohou.  Tyto důvody jsou většinou toxického původu, a tedy to, že žena nemůže otěhotnět, je právě výsledkem vlivu přítomných toxinů. Jestliže tento vliv překonáme umělými hormony a technikami umělého oplodnění, hrozí velké riziko, které spočívá ve vývoji plodu v prostředí, jež takovou situaci přirozeně odmítlo. Chápu sice pocity žen i mužů, kteří se marně snaží o zplození potomka, zároveň však upozorňuji na jakousi supervizi medicíny, která by neměla jen hlásat svoji všemohoucnost, ale měla by také varovat před důsledky. Činnost center pro asistovanou reprodukci je komerčně velmi zajímavá, a tak nikdo nemá zájem, aby takováto studie vznikla. Kromě toho většinu studií financují farmaceutické firmy, a protože v tomto případě zisk z léků není tím podstatným, není zájem ani z této strany."

 

 

Vyhledávání

Kontakt

BARTOŠOVÁ Jitka Pacetluky 87
768 43 Kostelec u Holešova
+420 776 070 840 IČ: 46192026